Şereflikoçhisar Yenigün Gazetesi

Ticaret Odası Başkan Adayı Koçak Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Ticaret Odası Başkan Adayı Levent Koçak gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Adayı Levent Koçak Ticaret Odasının, Üyeleri  ve İlçe ekonomisine  katkı sağlaması için yapması gereken  asli görevleri başlıklı yaptığı açıklamasında “Ticaret odasını en düzeyde üyelerine faydalı hale  getirerek daha iyi hizmet sunmasını sağlayacağız. Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve […]

01 Mart 2018 - 12:21 'de eklendi ve 462 kez görüntülendi.
Ticaret Odası Başkan Adayı Koçak Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Ticaret Odası Başkan Adayı Levent Koçak gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Adayı Levent Koçak Ticaret Odasının, Üyeleri  ve İlçe ekonomisine  katkı sağlaması için yapması gereken  asli görevleri başlıklı yaptığı açıklamasında “Ticaret odasını en düzeyde üyelerine faydalı hale  getirerek daha iyi hizmet sunmasını sağlayacağız. Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır. Ticaret odasını , ticari her türlü fikir ve düşünceye açık hale getireceğiz. Her üye ilçenin  gelişmesi için ürettiği her türlü  ticari fikri, düşünceyi ve önerilerini söyleme imkanı sağlayacağız.   Bu şekilde de ben bilirim ,benden başkası bilmez düşüncesinden kurtarıp hep birlikte biz  ne yapabiliriz  düşüncesini hakim kılacağız. Yaklaşık  30(OTUZ) yıllık mesleki tecrübem nedeniyle, ilçede faaliyet gösteren, ticaret odasına kayıtlı olan ve diğer mesleki odalara kayıtlı olan tüm işletmelerin sıkıntılarını çok iyi bilmekteyim. Ticari faaliyetlerini yerine getirirken önlerine çıkan tüm engellerin ve zorlukların  bilincindeyim. Bu engellerin aşılması ve zorlukların üstesinden geline bilmesi için; Ticaret Odasının görev ve sorumluluklarını bildiren  5174 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen  aşağıda bir kısmının bildirdiğim  görev ve yetkileri  tam anlamıyla yerine getirmesini sağlayacağız. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.  Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek üyelerine ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.  Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.  Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.  Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;  Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Devlet destekleri hakkında seminerler düzenlemek, Yatırım  ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, Kısacası Ticaret Odasının  üyeleri için yukarıda yazılı olan ve   bugüne kadar yapılamayan  hizmetlerin tamamını hayata sunup ilçenin ekonomik ,sosyal ve kültürel yaşam seviyesini yükseltmek  olacaktır.” Dedi.

 

Comments

comments

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER